V.V. Zuid Eschmarke

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Club van 75

E-mail Print PDF
De club van 75 is een begrip die je regelmatig bij verenigingen tegenkomt. In 2011, toen Zuid-Eschmarke een beetje in negatieve neerwaartse spiraal leek te zitten, hebben een aantal leden die sinds een jaar of vijf bij de club voetbalden besloten om het voortouw te nemen richting betere tijden. Afgesproken is toen om een club van 75 in het leven te roepen om toe te werken naar het 75-jarige bestaan in 2015.
Eerst is de handen uit de mouwen gestoken, samen met vele andere jong- en oudgedienden, om de club op korte termijn verder te helpen. Dit resulteerde onder andere in enkele nieuwe elftallen. Zoals bekend is het aantal leden de belangrijkste eerste voorwaarde voor een fatsoenlijk bestaan.
Eind 2012 is besloten om de club van 75 daadwerkelijk op te gaan richten en is overgegaan tot incasso van de eerste gelden.
Op dit gedeelte van de website zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen en stand van zaken. Allereerst vind je hier de lijst van mensen die tot nu toe mee doen. Uiteindelijk hopen we toch dat dit er minimaal 75 zijn binnen 3 jaar, zodat we een serieus bedrag hebben om de club mee verder te bouwen. Duidelijke afspraak die de sponsorcommissie met het bestuur heeft gemaakt is dat de gelden in eerste instantie bedoeld zijn om de club verder te helpen en te verbeteren, dus niet enkel om geld te schenken.

Met komst van Club.TV op het scherm in ons clubgebouw, en het naderende 80-jarig bestaan in 2020, wordt de Club 75 wederom opgepoetst!

LAST_UPDATED2  

Sportlink