• Informatiebijeenkomst op woensdag 27 februari a.s.

  Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, leden en ouders van jeugdleden,

  Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond, die gehouden wordt op woensdag 27 februari 2019, om 19:30 uur in ons clubgebouw (Weggelhorstweg 30).

  Waarom deze extra informatieavond?

  Stand van zaken verkoop kantine

  Het zal u niet ontgaan zijn in de media dat ons bestuur zich met hand en tand heeft verdedigd tegen de gemeente Enschede, als het gaat om de overname van ons clubgebouw.
  De gemeente heeft ons een overeenkomst voorgelegd waar we niet akkoord mee konden gaan. Via stadsdeelcommissie en gemeenteraadsvergadering hebben we weten af te dwingen dat we opnieuw in onderhandeling zijn gegaan.

  Eindverslag en advies fusiecommissie
  De fusiecommissie is sinds de installatie intensief bezig geweest met de opdracht die de beide algemene ledenvergaderingen haar heeft gegeven. De fusiecommissie zal een eindverslag geven, waar haar advies op volgt. Het fusiedocument ligt ter inzage in de bestuurskamer, vanaf 19:00 uur.

  Wederom vragen wij nadrukkelijk naar uw mening en inbreng.
  Tijdens de extra bijeenkomst krijgt u hier gelegenheid toe.

  We zien u graag op 27 februari a.s.,


  Met vriendelijke groeten,

  Het hoofdbestuur
  V.V. Zuid-Eschmarke