• Lid worden?

  Wanneer je je aanmeldt via onderstaand formulier (of via een papieren versie in ons clubgebouw), ontvang je van onze ledenadminstratie bericht.
  Zodra de aanmelding afgerond is, kun je via de app van Voetbal.NL een profielfoto toevoegen aan je spelerspas.

 • Toestemming
  Door zich aan te melden via dit formulier geeft u Zuid Eschmarke toestemming uw persoonsgegevens in te voeren in Sportlink.
  Als voetballer wordt u aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt voor communicatiedoeleinden binnen onze vereniging.
  Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan VV Zuid Eschmarke om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand, boetes en eigen bijdrages voor kleding of activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt aan het eind van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal VV Zuid Eschmarke de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. ledenadministratie@zuideschmake.nl