• Algemene Ledenvergadering 23-11-2018

  Het was afgelopen vrijdag een bijzondere vergadering, in een ander clubgebouw dan onze oude kantine. De opkomst was net zo hoog als andere jaren, wat aangeeft dat de betrokkenheid hoog is.


  De fusiecommissie (v/h onderzoekscommissie), bestaande uit Frank Hooijsma, Johan Schurink en Harmen Veldhuis, is benoemd tot Zuid Eschmarke Commissie van het Jaar.
  Vervolgens werden Ronald Corte, René Kroeze en Martin Wilmink benoemd tot Lid van Verdienste vanwege hun tomeloze inzet, zowel de vele afgelopen jaren als ook tijdens en sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie.
  Tot slot werd Herman Veenendaal door de ledenvergadering unaniem benoemd tot Erelid. Hij is een toonbeeld van de vrijwilliger die altijd en overal voor de club klaar staat, als het maar op de achtergrond is.

  Naast de gebruikelijke zaken als de jaarverslagen en begroting werd de situatie van de club uitgebreid besproken.
  Johan Schurink deed namens de fusiecommissie verslag van de vorderingen sinds de installatie.
  De commissie zit op schema wat betreft het opstellen van het fusiedocument en de nieuwe statuten.
  In februari zullen deze volgens planning tijdens een extra ALV worden voorgelegd aan de leden.
  Ook de ontwikkelingen rondom de verhuizing, de onderhandelingen over de oude kantine, de ontwikkelingen rondom de Sportcampus kwamen aan bod.

  Een van de conclusies was, dat welke geleding binnen onze club het ook betreft, we zijn allemaal op zoek naar herkenbaarheid in de nieuwe club en op de nieuwe plek. Dit zijn Zuid Eschmarkers die terugkeren in het bestuur, de commissies, achter de bar, langs de lijn en natuurlijk op het veld.
  We zoeken en benaderen binnenkort mensen die nu een functie bekleden, maar zeker ook nieuwe mensen, voor de invulling van de plekken binnen de nieuwe vereniging.

  Onze club huldigt dit jaar de volgende jubilarissen:
  12,5 jaar:             Henk Kamping en Rien Teutelink
  25 jaar:                Dennis Bouman en Bennie Smit
  40 jaar:                Erik Haak en Edwin Schipper
  50 jaar:                Johan Jonge Poerink, Joop de Leeuw en Jan Westendorp
  60 jaar:                Willy Bömer
  De huldiging vindt zoals gewoonlijk plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie, op zondag 6 januari 2019, vanaf 11:00 uur.
  De receptie wordt voorafgegaan door de traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen de zaterdag- en zondagteams, aanvang 9:30 uur.