• Donateurs van de Stichting Vrienden Van Zuid-Eschmarke

  Abbink Jan & Marjan.
  Abbink Erwin.
  Arendshorst, M Maikel
  Beun, C. Chris
  Corte Ronald & Annita
  Donkelaar, ten Marinus
  Gaakink Henk
  Geels Chris
  Groot, de  Robert
  Jonge Poerink Johan
  Jonge, de  Meindert
  Juffer Hennie
  Kempers Chris
  Schurink Johan.
  Kroeze René.
  Kroeze Marco.
  Lingen, van Henk
  Mulder Rick
  Mulstege Frieda
  Oostindie Fred
  Opheikens Gertjan
  Opheikens Henk
  Schipper Edwin
  Schouwink Arnold
  Sievers Rudy
  Smit Hilbert
  Veenendaal Herman.
  Veenendaal Jan & Trees
  Veenendaal Bas
  Veldhuis Harmen
  Veltman Hans
  Vormeer Bert
  Westerveld Bas
  Wilmink Martin